Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Absolvovala LF MU. Má dlouholeté zkušenosti jako praktický zubní lékař, je držitelkou osvědčení ČSK pro specializovanou péči v parodontologii a stomatologické chirurgii.

Absolvovala několik zahraničních stáží a kurzů, je držitelkou certifikátů opravňujících ke specializovaným výkonům v oblasti laserové stomatologie, estetických korekcí a endodoncie.

Kromě práce v ordinaci působí jako vysokoškolský učitel a vede odborné kurzy.  Je autorkou více než 120 publikací, přednesla více než 100 odborných sdělení v tuzemsku i zahraničí. Je zakládajícím členem České endodontické společnosti, členkou České parodontologické společnosti a Společnosti pro laserovou stomatologii (Czesola).